top of page
Etsi
  • Valmennus- ja Terapiapalvelu Suora

Ratkaisukeskeisyys, mitä se on? Missä se minulla näkyy?

Päivitetty: 9. huhtik. 2021

Ratkaisukeskeisyys, tuo sanana heti mieleen ratkaisujen merkityksen työmenetelmässä. Ratkaisukeskeisyys on inhimillinen, myönteinen, helposti lähestyttävä menetelmä päästä kiinni ihmisen eri elämätilanteiden haasteisiin sekä ongelmiin. Se korostaa luovia ratkaisuja, innostavia toimintamalleja, korostaen toiveikkuutta, yhteistyötä sekä voimavaroja.


Ratkaisukeskeinen lyhyttetarapia on terapiamuotona varsin uusi, voimavarasuuntautunut psykoterapeuttinen lähestymistapa. Ratkaisukeskeisyydessä pyritään auttamaan ihmisiä miettimään millä tavalla he haluaisivat elämänsä laadun parantuvan ja löytämään itsestään riittävät voimavarat tarvittavien muutosten toteuttamiseksi.


Omassa työssäni niin valmentajana kuin sosiaaliohjaajan tehtävissä, ratkaisukeskeisyys on kuulunut "työkalupakkiini" jo kauan, osittain vahingossa, toisaalta tietoisesti. Mielestäni paras vaste työmenetelmästä riippumatta saadaan, ja parhaaseen lopputulokseen päästään juuri silloin, kun asiakas itse löytää keinot joilla parantaa elämänsä laatua, sekä pystyy toimimaan omien voimavarojensa puitteissa haluttua tulevaisuutta, kehitystä kohti. Käytän jääkiekon valmentamisessa usein termiä "ymmärrys omista kehitystarpeista". Tässä kaikuu myös selkeä ratkaisukeskeisyyden ajatus.


Valmentaminen on tietyn joukon motivoimista ja omaan ajatteluun kannustamista, toimenpiteiden ymmärtämistä, joilla tiettyä yhteistä tavoitetta kohti lähdetään etenemään. Paras valmentaja ei ole se, joka osaa kertoa aina kaikille miten joku asia on, tai miten joku asia kuuluu juuri nyt tehdä. Paras valmentaja on se, joka saa ryhmän eli joukkueen motivoitua oikealla tavalla itseään toteuttamalla, keinot keksimällä, vaaditut toimenpiteet ymmärtämällä, etenemään positiivisesti ja määrätietoisesti kohti tavoitetta. Valmentaja asettaa raamit, pelaajat, ryhmä, eli joukkue toimii parhaalla mahdollisella tavalla näiden raamien sisällä. Tämä ei mielestäni missään nimessä poissulje valmentajien perinteistä "auktoriteettia", valmentaja on kuitenkin aina porukan johtaja, mutta johtaa voi esimerkillään, joko hyvässä tai pahassa.
9 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page